जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी - पद भरती 2016

अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख 23-Aug-2016 आहे. या मुदती नंतर अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या शाखेत रोखीने परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी प्रिंट झालेल्या अधिकृत चलनाचाच वापर करावा. बँकेत चलान भरून आल्यानंतरच कृपया सविस्तर अर्ज भरावा.

ऑनलाईन शुल्क भरणाऱ्या उमेदवारांनी आपला REFERENCE NUMBER नमूद करतेवेळी, फक्त DU नंतर चा नंबर लिहावा. उदारणार्थ: जर आपला REFERENCE NUMBER "DU23445665" असा असेल तर तो अर्जात नमूद करतेवेळी "23445665" असा लिहावा. "DU" लिहिण्याची गरज नाही. पेमेंट डिटेल्स भरताना आपण ज्या बॅंकेचे कार्ड वापरले आहे त्या बॅंकेचे नाव आणि ब्रॅंच कोडही त्याच बॅकेचा टाकावा.

भरती संदर्भातील माहिती
Sr.No. Notification Date Details
1 जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी, रिक्त पदे सरळसेवेने भरणे बाबतची जाहीरात 08-Aug-2016 View Details

2

परीक्षा शुल्क बँक चलन

08-Aug-2016


3

माजी-सैनिक उमेदवारांनी अपलोड करण्यासाठी वापरावयाचे चालान

08-Aug-2016


4

ऑनलाईन अर्ज करण्याच्या सविस्तर सुचना

08-Aug-2016

View Details

सरळ सेवेने भरावयाची पदे
अ. क्र. पदाचे नाव पदाचा तपशील अर्ज करा
1 लिपिक-टंकलेखक जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
2 तलाठी जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
कृपया अर्जामधील माहिती इग्लिश मध्ये भरा.

Note:The site is best viewed in most of the browsers. In case you face any problem, please try using different browser version/type. The site may experience peak load at any given point of time, if you experience any technical issue, please visit site after some time. In case technical issue persists please email us at support@collobad.mahagovjobs.com or call us at 9172900198 with details.